· Start → Privacy Overeenstemming ; Help ;

Privacy Overeenstemming

De gegevens die worden opgevraagd en verzameld door PERTERPAUL ENTERAINMENT, S.L. middels verscheidene formulieren op de website zullen worden behandeld volgens de huidige wetgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens

PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL probeert te voldoen aan de hoogste veiligheidseisen als gesteld door de Regels ter Bevordering van de Veiligheid goedgekeurd middels een royale decreet. 994/1999 6 juni. Echter is het belangrijk te vermeklden dat het in een omgeving als het internet onmogelijk om totale veiligheid te kunnen garanderen er kunnen zich bijvoorbeeld illegale acties door derden buiten PERTERPAUL ENTERTAINMEN, SL voordoen.

Iedere keer wanneer er gegevens worden verzameld, door middel van formulieren dient dit te worden geregistreerd in de daarvoor bestemde files. Deze zijn geregistreerd bij de Gegevensbescherming Agentschap. PERTERPAUL ENTERTAINMENT, SL is hiervoor verantwoordelijk.

Om zulks te doen, dient u dit aan te geven. Door op versturen te drukken gaat u er expliciet mee akkoord dat de gegevens in overeenstemming met de doelen, zoals aangegeven in de clausule, verwerkt worden.

PETERPAUL ENTERTAINMENT, S.L. behoudt het recht om cookies te gebruiken tijdens de levering van haar services geleverd op haar site. Cookies maken deel uit van een automatische procedure om informatie te verzamelen over bepaalde preferenties van gebruikers tijdens diens bezoek aan de site. Deze informatie wordt bewaard in kleine bestanden op de computer van de gebruiker en dus onzichtbaar. Elke keer als de gebruiker de website bezoekt worden deze bestanden automatisch geactiveerd opdat de pagina wordt geconfigureerd met behulp van de preferenties zoals geïdentificeerd in vorige bezoeken. In het kort: cookies zijn kleine bestanden gehuisvest in de computer van de gebruiker en geassocieerd met de computer van de gebruiker.

Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat deze het opslaan van cookies tegenhouden of om toestemming vragen van de gebriuiker. De website van PETERPAUL ENTERTAINMENT, S.L. is toegankelijk zonder cookies, echter kunnen deze het functioneren van bepaalde veiligheidssystemen of exclusieve services, die grotere veiligheid behoeven, in de weg staan. In het algemeen zijn de cookies bedoeld om de navigatie van de gebruiker te faciliteren.

U kunt uw recht, annulering of verzet op een gratis manier kenbaar maken door PETERPAUL ENTERTAINMENT, SL op de volgende manieren te bereiken:
a. - Ofwel door een brief te sturen naar PETERPAUL ENTERTAINMENT, INC., gevestigd te Madrid, Spanje, Calle Alcala, 189, CP 28009.
b. - Of door een mail te sturen naar info[apenstaartje]profurgol.com
Dit document is vertaald vanuit een door een geautomatiseerd systeem vertaalde vertaling, vertaald uit het Engels.

 Ploegen: 16.464 · Online: 6
Kies je taal →
Je bent in US-NL 
 
 
ProFurgol.com ®
Privacy Statement - 0.04 - Wettelijke bepalingen